ಪುಟ ಬ್ಯಾನರ್

ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್

  • ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ |1308-38-9

    ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ |1308-38-9

    ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾನತೆಗಳು: ಕ್ರೋಮಿಯಂ(III) ಆಕ್ಸೈಡ್ CI 77288 CI ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ 17 ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡೈಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಟ್ರೈಯೊಕ್ಸೋಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಎಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬಿಸಿಯಾದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗುತ್ತದೆ , ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್.ಕೆರಳಿಕೆ ಇದೆ.. ಇದು ಲೋಹೀಯ ಹೊಳಪು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ಬೆಳಕು, ವಾತಾವರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ...
  • ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ 17 |1308-38-9

    ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ 17 |1308-38-9

    ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾನತೆಗಳು: ಕ್ರೋಮಿಯಂ(III) ಆಕ್ಸೈಡ್ CI 77288 CI ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ 17 ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡೈಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಟ್ರೈಯೊಕ್ಸೋಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಜಿಎಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬಿಸಿಯಾದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗುತ್ತದೆ , ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್.ಕೆರಳಿಕೆ ಇದೆ.. ಇದು ಲೋಹೀಯ ಹೊಳಪು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ಬೆಳಕು, ವಾತಾವರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿ...